Bhuvaneśvara

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
(Redirected from Bhuvanesvara)

By Jit Majumdar

Sometimes transliterated as: Bhuvanesvara, BhuvaneZvara, Bhuvaneshvara


  1. lord of the earth
  2. another name for Śiva.