Dhumravarņa

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
(Redirected from Dhumravarna)

By Jit Majumdar

Sometimes transliterated as: Dhumravarna, Dhumravarna, Dhumravarna


  1. with a smoky complexion or hue
  2. one of the seven tongues of Agni.