Aşţatārā

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
(Redirected from Asţatara)

By Jit Majumdar


  1. the eight Tāras
  2. the eight forms or manifestations of Tāra, the second of the ten Mahāvidyās, namely: Tārā, Ugrā, Mahogrā, Vajrā (alternately Kalā), Kālī, Sarasvatī, Kameśvarī and Cāmundā (T. Śāstra).