User:Annu Maheshwari

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

I am a Hindi professor and professional translator.

I have an interest in Yoga and Ayurveda and am a disciple of Mahamandaleshwar Swami Punyanandji Maharaj of Niranjani Akhahara of Adi Shankaracharya's parampara.